Upload


สำหรับ มือถือ tablet iPhone iPad และอื่นๆ 
ที่ไม่สามารถส่งไฟล์ภาพจากแบบฟอร์มได้ (ที่ทำงานบล็อกเว็บ)
ให้แนบไฟล์ส่ง 
ผ่านทาง E-mail canvas@myomyim.com
ระบุหัวข้อ อัพโหลดส่งไฟล์ภาพในเนื้อหาอีเมล์ให้ระบุ 
1.ชื่อ
2.เบอร์โทร
3.package 
4.รายละเอียดไฟล์ ชื่อไฟล์/ขนาด/จำนวน มาแทนครับ

แบบฟอร์มอัพโหลดไฟล์ภาพ

        เพื่อความสะดวกของลูกค้า ที่จะไม่ต้องแนบอีเมล์ส่งไฟล์ หลายๆรอบ

1.ให้ลูกกรอกแบบฟอร์มอัพโหลดไฟล์ภาพทางซ้ายมือ แบบฟอร์มอัพโหลด
    มี 2 ส่วน คือส่วนแรกกรอกรายละเอียด 

   
    และส่วนที่ 2 หลังจากกด NEXT
    จะเป็นช่องสำหรับการอัพโหลด ให้ลูกค้าอัพโหลดไฟล์ภาพให้เรียบร้อย 
    กดส่งให้ทางร้าน โดยกด Submit Form อ่านอย่างละเอียดที่นี่

2.ทางร้านตรวจคุณภาพและขนาดไฟล์ภาพ และคอมเฟิมกลับครับ
    ใช้เวลาสักครู่ใหญ่ๆ ถ้านานเกิน 3ชม. รบกวนลูกค้าโทรแจ้ง
    สำหรับวัน
ทำการครับ  ถ้าเป็นวันหยุดจะภายในวันถัดไปครับ

3.ลูกค้าจึงโอนชำระเงินเต็มจำนวนทางบัญชี


   และแจ้งโอนเงินทาง