The gadget spec URL could not be found
The gadget spec URL could not be found
The gadget spec URL could not be found
How to Order >>

วิธีการชำระเงินรูปแบบต่างๆ


หลังจากที่รับการคอนเฟิมไฟล์ภาพกับทางร้านแล้ว

        ลูกค้าสามารถโอนชำระเงินได้ทันทีครับ การโอนชำระเงิน  ทางร้านขอให้ลูกค้าชำระเงินเต็มราคาก่อนการเริ่มจัดทำสินค้า เพราะภาพพิมพ์แคนวาสเข้าเฟรมไม้ นั้นเป็นการจัดทำให้ลูกค้าเฉพาะแต่ละรายไป 
        ช่องทางการโอน ตามลูกค้าสะดวก ทางร้านมีปัญชีธนาคารและเลขบัญขีทางขวามือ ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านทาง ตู้ ATM ทางมือถือ หรือทางอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
อย่าลืม!! แจ้งการชำระเงินที่แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน
ทางร้านจะเริ่มนับเวลาการจัดทำ
หลังจากได้รับการแจ้งการชำระเงินผ่านแบบฟอร์ม

ดังนั้นการโอนเงินและแจ้งการชำระที่รวดเร็วของลูกค้า
จะทำให้งานที่ลูกค้าสั่งเสร็จไวขึ้นครับ