เกร็ดความรู้เรื่องโหมดสี

posted Nov 5, 2015, 4:41 AM by jinchai waranyaporn   [ updated Nov 5, 2015, 4:42 AM by Korn Planner ]

            เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเวลาพิมพงานหรือรูปภาพออกมาแล้ว ไม่เหมือนที่เห็นในจอคอมพิวเตอร์เลย อันเนื่องมาจากว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นจะเป็นการแสดงผลระบบ RBG ส่วนเครื่องพิมพ์นั้นจะเป็น CMYK 

CMYK-RGB

อ้าวแล้วมันแตกต่างกันยังไง

            โหมดสีแบบ RBG (RED, BLUE, GREEN) ค่าสีแบบ RBG นั้นจะเป็นค่าของการแสดงผลของแสง คือมีความโปร่งใสด้วย เช่นเดียวกับการผสมสีของสายรุ้งนั้นเอง ทำให้มีสีที่พิมพ์ออกมาไม่ได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน

            โหมดสีแบบ CMYK (CYAN, MAGENTA, YELLOW, KEY) เป็นค่าสีของสารสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานพิมพ์ แต่จะแสดงผลได้ไม่เท่ากับโหมดสีแบบ RBG แต่มีความใกล้เคียงสูงมาก


ควรทำอย่างไรดี

ภาพถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นโหมดแบบ RBG และถ้าหากต้องการพิมพ์ต้องปรับให้เป็น CMYK ก่อนขอแนะนำเป็น Photoshop เพื่อการตรวจสอบความเพี้ยนของสีและปรับให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด ส่วนนี้การปรับจาก RBG เป็น CMYK จะมีบางค่าสีที่ไม่สามารถทำได้เหมือนจริงโปรแกรมจะปรับให้ใกล้เคียงที่สุดแบบอัตโนมัติ แต่ควรจะดูองประกอบภาพรวมอยู่ก่อนส่งพิมพ์และแก้ไขในจุดที่สีเพี้ยน เพื่อให้สีของภาพตรงความจุดประสงค์ของภาพนั้น ในจุดอาจต้องใช้ประสบการณ์พอสมควร

แม้จะทำไฟล์ภาพเป็น CMYK แล้วก็ยังไม่สามารถนำภาพในจอคอมพิวเตอร์มาเทียบกับงานพิมพ์จริงได้ ต้องผ่านขั้นตอนการคาลิเบรตจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใกล้เคียงงานพิมพ์ที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นขั้นตอนที่ดีที่สุดคือการพิมพ์งานตัวอย่างมาดูก่อนครับ แล้วค่อยพิมพ์จริงเพื่อให้คุณภาพสีตรงตามต้องการที่สุด


ตัวอย่าง

cmykrgb

                                RGB                                                                CMYK

rbg2cmyk2

                                RGB                                                                CMYK


Comments